Donera för barnens bästa

I Finland är pediatrisk forskning av sjukdomar, smärtbehandling och utveckling av behandlingsmetoder av hög standard. Det värdefulla arbetet kan gå vidare tack vare donationer. Du kan hjälpa genom att göra en testaments-, minnes- eller bemärkelsedagsdonation. Varje donation är viktig och går direkt till arbetet för barn och unga.

Kontinuerligt utvecklingsarbete bär frukt

Tack vare donationer har flera års forskning och utveckling kunnat fortsätta och allt fler allvarligt sjuka barn har blivit friska. Donationerna har också gjort det möjligt att till exempel öppna det Nationella forsknings- och utvecklingscentret för smärtbehandling av barn och unga. Centret öppnas under år 2020 och är ett viktigt steg i utvecklingen av behandlingsmetoder i Finland.

Som en allmännyttig organisation behöver Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd inte betala skatt på testamenten. Alla donationer används i sin helhet till förmån för barn och unga.

Värdefullt sätt att hjälpa

Du kan delta i arbetet genom att göra en testamentsdonation, vilket innebär att en del av din egendom går till det här ändamålet. Testamentet kan du göra ensam eller tillsammans med din make. Du kan utarbeta det själv, med hjälp av en advokat eller genom att kontakta oss. Om du så önskar, hjälper vi dig med testamentet och i alla relaterade frågor.

Ett annat vackert sätt att hjälpa är en minnes- eller bemärkelsedagsdonation. Istället för blommor och presenter kan du be om en donation för att hjälpa barn och unga.

Fråga mer om donering! Din kontaktperson i donationsfrågor är ombudsman och projektledare Anne Knaster, anne.knaster@lastensairaalantuki.fi, tfn +358 40 830 060.

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer