Konsten i det Nya Barnsjukhuset – Bok

Konsten i det Nya Barnsjukhuset – Bok med berättelser kring konstverken sammanställer all konst donerad till det Nya Barnsjukhuset; författarnas rikt illustrerade berättelser.

Bokens författare Merja Asikainen, faktalitterär författare, har för arbetet intervjuat konstnärer. Grafiker Timo Setälä har designat och skapat bokens visuella image och layout. Timo Setälä har också fotograferat konstnärer. Fotona av konstverken i boken har tagits av Johnny Korkman.

Boken har översatts till svenska och engelska. Den är inte till salu ännu, men Stiftelsen Nya Barnsjukhuset har donerat 450 böcker till finska bibliotek för utlåning.

Ta en titt bakom konstverken!

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer