Kontakt

Anne Knaster
ombud, projektdirektör
anne.knaster@lastensairaalantuki.fi
+358 40 830 0600

Stiftelsens besöksadress

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd
Majakka, Barnkliniken
Stenbäcksgatan 11
00290 Helsingfors

Stiftelsens postadress

Majakka
PB 281
00029 HUS

FO-nummer

2529078-8

Kontonummer

FI 10 5000 0120 3134 15

Nätfakturering

Nätfakturaadress: 003725290788
Operatör: OpusCapita Solutions Oy
Operatörens förmedlarkod: E204503
Adress för e-postfakturor: UudenLastensairaalanTukisaatio.FI.P.110761-4@docinbound.com

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer