Kontakt

Jouni Lounasmaa
Asiamies
+358 40 533 5813

jouni.lounasmaa@lastensairaalantuki.fi

info@lastensairaalantuki.fi

Stiftelsens besöksadress

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd
Majakka, Barnkliniken
Stenbäcksgatan 11
00290 Helsingfors

Stiftelsens postadress

Majakka
PB 281
00029 HUS

FO-nummer

2529078-8

Kontonummer

FI 10 5000 0120 3134 15

Vår e-fakturaadressinformation är följande:

Vår företagsinformation
Namn: Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö
FO-nummer: 2529078-8
E-faktura address: 003725290788

Operatörsinformation
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Operatörs ID i banknätverk: DABAFIHH

Om du inte kan skicka fakturor elektroniskt, vänligen skicka in pappersfakturor till:
Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö
25290788
PL 100
80020 Kollektor Scan

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer