Nationellt centrum för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga inledde sin verksamhet

På Nya barnsjukhuset inledde man i början av juni sin verksamhet vid det nationella centret för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga vid HUS. Centret förbättrar kvaliteten på och tillgången av smärtbehandling för barn i Finland. Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd donerade 2,7 miljoner euro till HUS för grundandet av centret.  

Smärtcentrets uppgift är att främja vården och tillgången av vård för patienter med långvarig och svår smärta samt erbjuda multiprofessionell hjälp till barn och unga. Smärtcentret erbjuder konsultationstjänster och utbildning för Finlands universitetsbarnkliniker och centralsjukhus. Vid smärtcentret satsar man på forskning om smärtbehandling av barn. Tillgången av sådan forskning är liten både i Finland och internationellt.

Donationen från Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd till Nya barnsjukhuset täcker personalkostnaderna på smärtcentret under tre år. Därefter ansvarar HUS för kostnaderna.

“Nya barnsjukhuset byggdes för att betjäna hela Finland. Efter att sjukhuset öppnade har vi inom Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd aktivt sökt metoder som stöder vården och forskningen av barnsjukdomar i Finland. Tillsammans med andra givare vill vi stödja behandlingen av smärta hos barn och främja forskning kring smärta hos barn”, säger Anne Berner, styrelseordförande för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd.

Redan genom att organisera sig och genom att bilda nationella och internationella nätverk kommer det nu grundade smärtcentret att stödja smärtforskningen på ett betydligt bättre sätt än tidigare. “Vid smärtbehandling har även tekniska innovationer, till exempel tillämpningar av virtuell verklighet en allt viktigare roll. Utvecklingen av behandlingen av smärta hos barn och unga har också en stor betydelse för barnens familjer när de vårdar ett barn hemma. Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd förbinder sig att genom sin egen insats främja introduktion och utveckling av nya teknologiska innovationer som en del av smärtvården för barn och unga “, berättar Berner.

“Vi är verkligen tacksamma för donationen. Donationen gör det möjligt att vårda patienter med smärta på ett mångsidigare sätt än tidigare. Vi fokuserar på framtiden och utvecklingen av smärtbehandling. Det finns många möjligheter: i fortsättningen kan vi bättre än tidigare utnyttja metoder inom medicin, forskning och teknologi vid smärtbehandling av barnpatienter, säger Jari Petäjä, direktör för Sjukvård för barn och unga vid HUS.

Behandling av smärta hos barn kräver specialkompetens

Smärtan hos barn är individuell precis som hos vuxna, vissa barn känner smärta lättare än andra. Det som är speciellt med smärta hos barn är att smärtan framträder på olika sätt hos personer i olika åldrar. Det gör det svårare att bedöma smärtan hos barn än hos vuxna.

Den största delen av smärtorna hos barn är akut smärta som upphör av sig själv i och med att vävnaderna läker. Långvariga smärtor hos barn uppkommer i samband med långvariga bakomliggande sjukdomar såsom reumatism, sällsynta sjukdomar och till exempel cancer. Mycket krävande patienter är patienter med så kallade funktionella smärtsyndrom. 7 procent av 10–12-åringarna och 15 procent av 14–16-åringarna har omfattande smärta.

“Genom att effektivt behandla smärta hos barn och unga uppnår vi förutom ett minskat mänskligt lidande även konkreta fördelar för patienten och vårdsystemet. Genom att behandla smärtan på ett bra sätt förkortas vårdtiderna på sjukhus, operationernas efterkomplikationer minskar, risken för kronisk smärta minskar – och de sociala och psykiska problemen och användningen av hälso- och sjukvårdstjänster minskar “, säger överläkare Eija Kalso vid HUS.

Styrgruppen utvecklar och främjar forsknings- och innovationsverksamheten samt främjar internationaliseringen

En styrgrupp har tillsatts vid smärtcentret i vilken stiftelsen har utsett nätverksdirektör Minna Komu, ledande spelplanerare Reko Ukko och vetenskapsdirektör Aleksis Karme till sina representanter. HUS har utsett direktör Jari Petäjä, överläkare Eija Kalso och docent i utvecklingspsykologi Anu-Katariina Pesonen till sina representanter. Styrgruppen leder smärtcentrets verksamhet så att dess uppgifter och mål i anslutning till forsknings- och innovationsverksamhet samt internationalisering framskrider.

Donationen möjliggjordes av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Seriously, Small Giant, OLVI-stiftelsen och Barnklinikernas faddrar. “Utvecklingen av kompetensen inom behandling av smärta hos barn, forskningsarbetet samt det riksomfattande smärtcentret är verkligen fint och det är ett stort nöje för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne att vara med som grundare”, berättar verkställande direktör Gun Sandberg-Wallin. “Barnens smärtcentrum är ett viktigt projekt för barnen, men också för alla föräldrar. Det känns fint att få vara med och stödja”, säger Petri Järvilehto som är kreativ direktör på Seriously. Stiftelsen OLVI-säätiö motiverar sitt stöd till smärtcentret: ”Vi vill stödja en verksamhet som ger barnen en jämbördig möjlighet att växa och utvecklas till balanserade vuxna. Smärta lämnar alltid sina spår i barnets minne och ger rädsla och ångest. Vi vill stödja främjandet av behandling av och forskning kring smärta hos barn, så att barnet alltid får den bästa möjliga hjälpen för sin smärta.”

För mera information:

Jari Petäjä, direktör för Sjukvård för barn och unga, tfn 050 428 6630, jari.petaja@hus.fi
Eija Kalso, överläkare, Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling, tfn 050 427 0609, eija.kalso@hus.fi
Anne Knaster, projektchef, tfn 040 830 0600, anne.knaster@lastensairaalantuki.fi

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer