Vi är också nära sociala media

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd finns även på de sociala medierna. Vi uppdaterar inte vår Facebook-sida, utan sidan www.Facebook.com/Uusi Lastensairaala2017 kommer att innehålla nyheter på samma sätt som vår nya webbplats.

Via Twitter skickar vi snabba hälsningar och berättar om evenemang på adressen@UudenLastensairaalanTukisaatio

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer