Vi har samlat namnen på alla donatorer i videor

Behovet av ett nytt barnsjukhus var akut men utan privat finansiering skulle byggandet av det ha skjutits långt på framtiden. Därför beslöt man för att samla in en del av finansieringen av det offentliga sjukhuset på ett historiskt sätt från företag och privatpersoner.

Vi har samlat namnen på alla donatorer i videor, som också visas på monitorn i huvudaulan i det Nya Barnsjukhuset. Videon kan delas ut.

Våra listor är inte kompletta – namnen på de som donerar via SMS är inte kända för oss och inte alla vill ha sina namn offentliga.

Det Nya Barnsjukhuset har varit öppet sedan september 2018. Ett stort tack till alla våra givare!

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Lue lisää

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Lue lisää

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Lue lisää