Video med donatorerna

Behovet av ett nytt barnsjukhus var akut, men utan privat finansiering skulle byggandet ha skjutits upp långt in i framtiden. Därför beslöt man sig att, på ett historiskt sätt, samla in en del av finansieringen av det offentliga sjukhuset från företag och privatpersoner.

På videorna har vi sammanställt namnen på alla donatorer. De kan också ses på monitorn i huvudentrén i Nya barnsjukhuset. Videon kan delas.

Vår förteckning är inte komplett, eftersom vi inte får veta namnet på dem som donerat pengar per sms. Alla vill inte heller att deras namn offentliggörs.

Verksamheten vid Nya barnsjukhuset inleddes i september 2018 – ett stort tack för det till alla som donerat!

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer