Säätiö

Uuden lastensairaalan tukisäätiö perustettiin tammikuussa 2013, jotta uuden lastensairaalan rakentaminen mahdollistui ja Helsinkiin saatiin nykyaikainen, koko maata palveleva lastensairaala.  Voit tutustua hankkeen historiaan sivuillamme.

Tukisäätiötä johtaa hallitus, jolla on ylin päätösvalta. Viralliselta nimeltään Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd sr,  suomeksi Uuden Lastensairaalan Tukisäätiön  perustamisessa mukana olevat säätiöt – Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sekä Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland sr ovat käytännössä myös tukeneet säätiön käynnistymistä. Tukisäätiö on perustajistaan riippumaton,  yleishyödyllinen eli ei voittoa tavoitteleva kolmannen sektorin toimija. Säätiön säännöt määräävät sen toiminnan.

Tukisäätiö perusti sairaalan rakennuttamisen käytännön toteuttamista varten kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaalan (2551595-9). Se on keskinäinen kiinteistö osakeyhtiö eli se on 100 % Tukisäätiön omistama, eikä siihen voi tulla muita omistajia.

Tukisäätiö antaa HUS:lle lastensairaalan veloituksetta käyttöön, lukuun ottamatta sitä osaa, jonka säätiö rahoittaa velalla. Siitä osasta HUS maksaa vain pääomavuokraa. Tukisäätiölle ei kerry tästä tuottoa. Kun laina on maksettu pois, saa HUS lastensairaalan vastikkeetta käyttöönsä. HUS huolehtii ja vastaa yhteisesti sovittavalla tavalla rakennuksen kaikesta yllä- ja kunnossapidosta sekä peruskorjaustarpeista sekä niiden aiheuttamista kustannuksista lastensairaalan toiminnan edellyttämällä tavalla.

Tukisäätiö omistaa kiinteistön ja sitoutuu ylläpitämään sitä. Kunnossa ja ylläpidon lisäksi lastensairaala tulee tarvitsemaan investointeja ja päivityksiä, eli korvaus- tai korjausinvestointeja.

Säätiö voi ottaa vastaan testamentteja sekä lahjoituksia. Mahdolliset lahjoitukset suunnataan lastensairauksien tutkimukseen, lasten kivunhoidon ja – lääkehoidon kehittämiseen säätiön sääntöjen mukaan sekä myös lasten ja perheiden viihtymiseen sairaanhoitojaksojen aikana.

Tukisäätiön visiona on jatkuvasti kehittää maailman parhaan lastensairaalan konseptia yhdessä HUS:in sekä säätiön laajan tukiverkoston kanssa, sekä edistää molemmilla kotimaisilla kielillä tapahtuvaa lastenlääketieteellistä tutkimusta, opetusta ja erikoistumista pediatriseen lääketieteeseen. Säätiö toimii aktviisesti,  osallistuen myös yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten sairauksien hoidon ja tutkimusmenetelmien kehittämiseen liittyen.

Uuden Lastensairaalan Tukisäätiön hallitus sekä valtuuskunta 2021›

Kiinteistö osakeyhtiö Uusi Lastensairaala (KOY) hallitus 2021 ›

Tukiyhdistyksen ja säätiön erot

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd –  Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö toimi läheisessä yhteistyössä tukiyhdistyksen kanssa. Käytännössä tukiyhdistys huolehti sen olemassa olon ajan varainhankinnasta ja hankkeen rahoituksen koordinoinnista. Säätiö puolestaan on sairaalan rakennuttaja ja kiinteistön omistaja ja jatkaa toimintansa aktiivisesti myös rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Säätiö

Tukisäätiö on Uuden lastensairaalan rakennuttaja ja kiinteistön omistaja. Tukisäätiö jatkaa toimintaansa aktiivisesti myös rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Lue lisää

Hanke

Ilman yksityistä rahoitusta Uuden lastensairaalan rakentaminen olisi siirtynyt pitkälle tulevaisuuteen – Rakensimme yhdessä jotain todella arvokasta.

Lue lisää

Tavoitteet

Säätiön visio, tarvoitteet ja tarkoitus.

Lue lisää