Säätiö

Uuden lastensairaalan tukisäätiö perustettiin tammikuussa 2013, jotta uuden lastensairaalan rakentaminen mahdollistui ja Helsinkiin saatiin nykyaikainen, koko maata palveleva lastensairaala.  Voit tutustua hankkeen historiaan sivuillamme.

Tukisäätiötä johtaa hallitus, jolla on ylin päätösvalta. Viralliselta nimeltään Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd sr,  suomeksi Uuden lastensairaalan tukisäätiö.  Tukisäätiön perustamisessa mukana olevat säätiöt – Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sekä Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland sr ovat käytännössä myös tukeneet säätiön käynnistymistä. Tukisäätiö on perustajistaan riippumaton,  yleishyödyllinen eli ei voittoa tavoitteleva kolmannen sektorin toimija. Säätiön säännöt määräävät sen toiminnan.

Tukisäätiö perusti sairaalan rakennuttamisen käytännön toteuttamista varten kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaalan (2551595-9). Se on keskinäinen kiinteistö osakeyhtiö eli se on 100 % Tukisäätiön omistama, eikä siihen voi tulla muita omistajia.

Tukisäätiö antaa HUS:lle lastensairaalan veloituksetta käyttöön, lukuun ottamatta sitä osaa, jonka säätiö rahoittaa velalla. Siitä osasta HUS maksaa vain pääomavuokraa. Tukisäätiölle ei kerry tästä tuottoa. Kun laina on maksettu pois, saa HUS lastensairaalan vastikkeetta käyttöönsä. HUS huolehtii ja vastaa yhteisesti sovittavalla tavalla rakennuksen kaikesta yllä- ja kunnossapidosta sekä peruskorjaustarpeista sekä niiden aiheuttamista kustannuksista lastensairaalan toiminnan edellyttämällä tavalla.

Tukisäätiö omistaa kiinteistön ja sitoutuu ylläpitämään sitä. Kunnossa ja ylläpidon lisäksi lastensairaala tulee tarvitsemaan investointeja ja päivityksiä, eli korvaus- tai korjausinvestointeja.

Säätiö voi ottaa vastaan testamentteja sekä lahjoituksia. Mahdolliset lahjoitukset suunnataan lastensairauksien tutkimukseen, lasten kivunhoidon ja – lääkehoidon kehittämiseen säätiön sääntöjen mukaan sekä myös lasten ja perheiden viihtymiseen sairaanhoitojaksojen aikana.

Tukisäätiön visiona on jatkuvasti kehittää maailman parhaan lastensairaalan konseptia yhdessä HUS:in sekä säätiön laajan tukiverkoston kanssa, sekä edistää molemmilla kotimaisilla kielillä tapahtuvaa lastenlääketieteellistä tutkimusta, opetusta ja erikoistumista pediatriseen lääketieteeseen. Säätiö toimii aktviisesti,  osallistuen myös yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten sairauksien hoidon ja tutkimusmenetelmien kehittämiseen liittyen.

Uuden lastensairaalan tukisäätiön hallitus sekä valtuuskunta›

Kiinteistö osakeyhtiö Uusi Lastensairaala (KOY) hallitus ›

 

Säätiö

Tukisäätiö on Uuden lastensairaalan rakennuttaja ja kiinteistön omistaja. Rakensimme yhdessä jotain todella arvokasta - kiitos kaikille tukijoillemme!

Lue lisää

Juhlaseminaari

YK:n lapsen oikeuksien viikkoa vietetään tänä vuonna teemalla lapsen oikeus hyvinvointiin. Viikko ajoittuu hienosti yhteen Uuden lastensairaalan 5-vuotissyntymäpäivän kanssa. Tervetuloa juhlaseminaariin 20.11.2023 klo 14.30–17.

Lue lisää

Lahjoita

Ilman yksityistä rahoitusta Uuden lastensairaalan rakentaminen olisi siirtynyt pitkälle tulevaisuuteen. Lahjoitusten ansiosta tutkimus- ja kehitystyö lasten hyväksi jatkuu ja Uusi lastensairaala on tulevaisuudessakin maailman paras lastensairaala lapsille.

Lue lisää