Säätiö

Säätiötä johtaa sen hallitus, jolla on säätiön ylin päätösvalta. Viralliselta nimeltään Uuden Lastensairaalan tukisäätiön perustamisessa mukana olevat säätiöt – Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sekä Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland sr ovat käytännössä myös tukeneet säätiön käynnistymistä. Säätiötä ei omista kukaan ja se on perustajistaan riippumaton. Säätiö on yleishyödyllinen eli ei voittoa tavoitteleva kolmannen sektorin toimija. Säätiön säännöt määräävät säätiön toiminnan, eli mitä säätiö saa ja ei saa tehdä.

Säätiö antaa HUS:lle lastensairaalan veloituksetta käyttöön, lukuun ottamatta sitä osaa, jonka säätiö rahoittaa velalla. Siitä osasta HUS maksaa vain pääomavuokraa. Säätiölle ei kerry tästä tuottoa. Kun laina on maksettu pois, saa HUS lastensairaalan vastikkeetta käyttöönsä. HUS huolehtii ja vastaa yhteisesti sovittavalla tavalla rakennuksen kaikesta yllä- ja kunnossapidosta sekä peruskorjaustarpeista sekä niiden aiheuttamista kustannuksista Lastensairaalan toiminnan edellyttämällä tavalla.

Säätiö omistaa kiinteistön ja sitoutuu ylläpitämään sitä. Varoja se hankkii tulevaisuudessa varainhankinnan kautta. Kunnossa ja ylläpidon lisäksi lastensairaala tulee tarvitsemaan investointeja ja päivityksiä, eli korvaus- tai korjausinvestointeja. Näistä vastaa säätiö. Säätiö voi ottaa vastaan testamentteja sekä lahjoituksia.

Säätiö ei tee voittoa sairaalalla. Kaikki yli jäävät varat, mahdolliset lahjoitukset sekä tulevaisuudessa varainhankinnan kautta tulleet lahjoitukset suunnataan lastensairauksien tutkimukseen säätiön sääntöjen mukaan.

Säätiön säännöt mahdollistavat kiinteistön lahjoittamisen HUS:lle tai sen tilalle syntyneelle julkiselle toimijalle. Säännöt edellyttävät, että kiinteistö voi olla vain julkisen lastensairaalan käytössä. Lastenlinna rakennutettiin aikanaan säätiömallisena ja säätiö myöhemmin lahjoitti kiinteistön HUS:lle.

Säätiö on valtiolle ja kunnille turvallinen ja neutraali omistaja, joka hyvin johdettuna turvaa Lastensairaalan pitkäksi aikaa.

Säätiön, valtion ja HUS:n välisen sopimuksen mukaan Säätiö toteuttaa kaikki hankinnat julkista hankintalakia noudattaen ja näin ollen jokainen kilpailutus ja siihen liittyvät päätökset ovat julkisen hankintalain alaisen pisteytyksen mukaan tehtyjä. Päätökset valmistelevat yhteisvastuullisesti HUS ja säätiö.

Säätiö on perustanut sairaalan rakennuttamisen käytännön toteuttamista varten kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaalan (2551595-9). Se on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö eli se on 100 % säätiön omistama, eikä siihen voi tulla muita omistajia.

Säätiön visiona on jatkuvasti kehittää maailman parhaan lastensairaalan konseptia yhdessä HUS:in sekä säätiön laajan tukiverkoston kanssa, sekä edistää molemmilla kotimaisilla kielillä tapahtuvaa lastenlääketieteellistä tutkimusta, opetusta ja erikoistumista pediatriseen lääketieteeseen.

Uuden lastensairaalan tukisäätiön hallitus sekä valtuuskunta 2019 ›

Kiinteistö osakeyhtiö Uusi Lastensairaala (KOY) hallitus 2019 ›

Tukiyhdistyksen ja säätiön erot

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki toimi läheisessä yhteistyössä tukiyhdistyksen kanssa. Käytännössä tukiyhdistys huolehti sen olemassa olon ajan varainhankinnasta ja hankkeen rahoituksen koordinoinnista. Säätiö puolestaan on sairaalan rakennuttaja ja kiinteistön omistaja ja jatkaa toimintansa aktiivisesti myös rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Säätiö

Säätiö on Uuden Lastensairaalan sairaalan rakennuttaja ja kiinteistön omistaja Säätiö jatkaa toimintansa aktiivisesti myös rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Lue lisää

Hanke

Ilman yksityistä rahoitusta Uuden Lastensairaalan rakentaminen olisi siirtynyt pitkälle tulevaisuuteen – Rakensimme yhdessä jotain todella arvokasta.

Lue lisää

Tavoitteet

Säätiön visio, tarvoitteet ja tarkoitus.

Lue lisää