Tavoitteet

Säätiön visiona on jatkuvasti kehittää maailman parhaan lastensairaalan konseptia yhdessä HUS:in sekä säätiön laajan tukiverkoston kanssa. Tavoitteena on kansainvälinen yhteistyömalli, jossa kohtaavat lääketiede, tutkijat, teknologia, startup-yhteisö ja elinkeinoelämä.

Säätiön tarkoitus on edistää molemmilla kotimaisilla kielillä tapahtuvaa lastenlääketieteellistä tutkimusta, opetusta ja erikoistumista pediatriseen lääketieteeseen sekä näiden hyödyntämistä etupäässä rakennuttamalla ja ylläpitämällä tähän tarkoitukseen sopivia tiloja sekä edistämällä tutkimusta lastenlääketieteen yhteydessä.

Keskitymme

Lasten kipuklinikka

Suomessa ei ole erityisesti lasten kivunhoitoon erikoistunutta sairaalaa tai keskusta, jossa yhdessä tutkijoiden, kliinikoiden ja muiden ammattilaisten kanssa yhteistyössä toteutetaan tutkimuksia ja tavoitellaan parhaita mahdollisia hoitokeinoja sekä -menetelmiä lasten eri sairauksista, traumoista ja muista syistä johtuvaan kivunhallintaan. Tukisäätiön tavoitteena on mahdollistaa Uuteen lastensairaalaan valtakunnallinen lasten kivunhoitoklinikka.

Lasten lääketutkimuksen kehittäminen

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia kliinisiä tutkimuksia säätelevät tiukat lait ja eettiset ohjeet. Lähtökohtana on aikuisten ja yhteiskunnan suojeluvelvoite lapsiin nähden. Lapset ovat tutkimuksellisesti haavoittuvainen erityisryhmä, jota tulee suojella turhilta riskeiltä ja haitoilta. Tukisäätiön tulevaisuuden tavoitteena on kehittää Lasten lääketutkimusta Suomessa.

Säätiö

Tukisäätiö on Uuden lastensairaalan rakennuttaja ja kiinteistön omistaja. Tukisäätiö jatkaa toimintaansa aktiivisesti myös rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Lue lisää

Hanke

Ilman yksityistä rahoitusta Uuden lastensairaalan rakentaminen olisi siirtynyt pitkälle tulevaisuuteen – Rakensimme yhdessä jotain todella arvokasta.

Lue lisää

Tavoitteet

Säätiön visio, tarvoitteet ja tarkoitus.

Lue lisää