Tavoitteet

Säätiön visiona on jatkuvasti kehittää maailman parhaan lastensairaalan konseptia yhdessä HUS:in sekä säätiön laajan tukiverkoston kanssa. Tavoitteena on kansainvälinen yhteistyömalli, jossa kohtaavat lääketiede, tutkijat, teknologia, startup-yhteisö ja elinkeinoelämä.

Säätiön tarkoitus on edistää molemmilla kotimaisilla kielillä tapahtuvaa lastenlääketieteellistä tutkimusta, opetusta ja erikoistumista pediatriseen lääketieteeseen sekä näiden hyödyntämistä etupäässä rakennuttamalla ja ylläpitämällä tähän tarkoitukseen sopivia tiloja sekä edistämällä tutkimusta lastenlääketieteen yhteydessä.

Tukikohteitamme tällä hetkellä

Lasten kipuklinikka

Suomessa ei ole ollut erityisesti lasten kivunhoitoon erikoistunutta sairaalaa tai keskusta, jossa yhdessä tutkijoiden, kliinikoiden ja muiden ammattilaisten kanssa yhteistyössä toteutetaan tutkimuksia ja tavoitellaan parhaita mahdollisia hoitokeinoja sekä -menetelmiä lasten eri sairauksista, traumoista ja muista syistä johtuvaan kivunhallintaan. Tukisäätiö on mahdollistanut Uuteen lastensairaalaan valtakunnallisen lasten kivunhoitokeskuksen  perustamisen.

Lasten lääketutkimuksen kehittäminen

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia kliinisiä tutkimuksia säätelevät tiukat lait ja eettiset ohjeet. Lähtökohtana on aikuisten ja yhteiskunnan suojeluvelvoite lapsiin nähden. Lapset ovat tutkimuksellisesti haavoittuvainen erityisryhmä, jota tulee suojella turhilta riskeiltä ja haitoilta. Tukisäätiön tulevaisuuden tavoitteena on kehittää Lasten lääketutkimusta Suomessa.

Säätiö

Tukisäätiö on Uuden lastensairaalan rakennuttaja ja kiinteistön omistaja. Rakensimme yhdessä jotain todella arvokasta - kiitos kaikille tukijoillemme!

Lue lisää

Juhlaseminaari

YK:n lapsen oikeuksien viikkoa vietetään tänä vuonna teemalla lapsen oikeus hyvinvointiin. Viikko ajoittuu hienosti yhteen Uuden lastensairaalan 5-vuotissyntymäpäivän kanssa. Tervetuloa juhlaseminaariin 20.11.2023 klo 14.30–17.

Lue lisää

Lahjoita

Ilman yksityistä rahoitusta Uuden lastensairaalan rakentaminen olisi siirtynyt pitkälle tulevaisuuteen. Lahjoitusten ansiosta tutkimus- ja kehitystyö lasten hyväksi jatkuu ja Uusi lastensairaala on tulevaisuudessakin maailman paras lastensairaala lapsille.

Lue lisää