Festseminarium för att skydda barns rättigheter 20.11.

FN:s barnrättsvecka firas i år med temat barnets rätt till välmående. Veckan sammanfaller fint med Nya Barnsjukhusets 5-årsdag. Vi vill bjuda in dig till Nya barnsjukhuset till högtidsseminariet för att diskutera vad barns rätt till god vård innebär i en situation där sjukvården för de allra minsta hotar att ligga vid fötterna avocialförsäkringsreformen. Vad bör göras under de kommande fem åren för att Nya Barnsjukhuset ska kunna hålla sitt löfte att erbjuda sjukvård i världsklass till finska barn?

Var och när?
20.11.2023 klo 14.30–17 | Nya barnsjukhuset, Hattivatti

Föreläsare och program för seminariet

Inledande ord – minister Sanni Grahn-Laasonen
Barnens rätt till hälsa – barnombudsman Elina Pekkarinen
Förverkligande av barns rättigheter inom hälso- och sjukvården – Heikki Lukkarinen, överläkare och chef för ÅUCS barnklinik
Har Nya barnsjukhuset skyddat barns rättigheter vid sjukhusvård? – Jari Petäjä, docent i pediatrik och verksamhetsdirektör, Sjukvård för barn och unga, HUS
Forskning handlar om att värna barns rättigheter -Taneli Raivio, forskningschef,  Niilo Hallman Professor i translationell pediatrik
Sammanfattning – Styrelseordförande för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets stöd Jukka Kurttila och ombudsman Jouni Lounasmaa

Anmäl dig här

Det nya barnsjukhuset fyller fem år

Nya barnsjukhuset (ULS) startade sin verksamhet 2018 och är Finlands största sjukhus fokuserade på barn. ULS behandlar patienter från hela Finland, från nyfödda till 15-åringar. Behandlingen av många krävande barnsjukdomar, till exempel hjärtkirurgi, organtransplantationer och behandling av svåra cancersjukdomar, är centraliserad till ULS i Finland. Under de senaste fem åren har CAR-T-cellsbehandlingar mot barnleukemi påbörjats på Nya barnsjukhuset, vilket kan rädda barn som skulle dö med traditionella behandlingar. Sommaren 2022 gavs den första genterapin mot en handikappande och långsamt dödande muskelsjukdom med gott resultat. Operationssalen och angiolaboratoriet för barn med hjärtfel ger också trygghet och ökar vårdens kvalitet.

Inte bara nya behandlingsformer utan även patienters och familjers välbefinnande och jämlikhet har varit utgångspunkter för verksamheten sedan starten. Kompetent personal, mångsidigt forskningsarbete som säkerställer utmärkta behandlingsresultat och moderna faciliteter gör Nya barnsjukhuset till ett toppsjukhus. Nya barnsjukhuset har också visat sig vara flexibelt som byggnad. Rumsliga lösningar har möjliggjort flödet av stora patientflöden, föräldrars deltagande i behandlingen och kontinuerlig utveckling av nya funktioner. Intensivvårdsavdelningen och barnens nationella smärtcentrum betjänar med stöd av stödstiftelsen och dess samarbetspartners under barnsjukhusets tak.

Hur går man vidare härifrån?

Betydande ansträngningar har gjorts i Finland för att utveckla förutsättningarna för specialiserad sjukvård, men utvecklingen av barnsjukvården står för närvarande inför betydande utmaningar. Vid genomförandet av socialförsäkringsreformen och utvecklingen av välfärdsområdena finns det en fara för att barn inte beaktas som helhet och att barnservicen försummas.

Kom och var med på festseminariet den 20.11. att diskutera och höra vad som bör beaktas inom barnhälsovården nu.

Anmäl dig till seminariet

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Vi byggde något fantastiskt värdefullt tillsammans - tack till alla våra supportrar!

Läs mer

Festseminarium

FN:s barnrättsvecka firas i år med temat barnets rätt till välmående. Veckan sammanfaller fint med Nya Barnsjukhusets 5-årsdag. Välkommen till festseminariet den 20 november 2023 kl. 14.30 till 17.00.

Läs mer

Donera

Utan privat finansiering hade bygget av det nya barnsjukhuset flyttat långt in i framtiden. Tack vare donationerna kommer forsknings- och utvecklingsarbetet för barn att fortsätta och Nya Barnsjukhuset kommer även i framtiden att vara världens bästa barnsjukhus för barn.

Läs mer