Jukka Kurttila valdes till ordförande

Finlaysons Jukka Kurttila har utsetts till styrelseordförande för Stiftelsen Nya Barnsjukhusstödet och ersätter Sanni Grahn-Laasonen, som valdes till socialförsäkringsminister. Stiftelsens styrelse och delegation tackar avgående ordföranden för det arbete som gjorts för stiftelsen och barnsjukhuset.

Kurttilas utnämning är en återgång till rötterna, då Jukka var med redan 2014 när stödstiftelsen grundades:

”I den här positionen inspirerar möjligheten att göra saker på ett nytt sätt mig oerhört. Stiftelsen siktar på saker som konventionella mekanismer inte klarar av.”

Utöver Kurttila förstärktes styrelsen av chef för verksamhetsområdet, Barn- och ungdomskliniken vid ÅUCS, LT, docent Heikki Lukkarinen. Övriga ledamöter i styrelsen är Johan Aalto (vice ordförande), Antti Larsio, Pekka Vauramo och Rauha Tulkki-Wilke.

Stödstiftelsens ombudsman är Di, MBA Jouni Lounasmaa.

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Vi byggde något fantastiskt värdefullt tillsammans - tack till alla våra supportrar!

Läs mer

Festseminarium

FN:s barnrättsvecka firas i år med temat barnets rätt till välmående. Veckan sammanfaller fint med Nya Barnsjukhusets 5-årsdag. Välkommen till festseminariet den 20 november 2023 kl. 14.30 till 17.00.

Läs mer

Donera

Utan privat finansiering hade bygget av det nya barnsjukhuset flyttat långt in i framtiden. Tack vare donationerna kommer forsknings- och utvecklingsarbetet för barn att fortsätta och Nya Barnsjukhuset kommer även i framtiden att vara världens bästa barnsjukhus för barn.

Läs mer