Styrelsen för fastighetsaktiebolaget Kiinteistöosakeyhtiö Uusi Lastensairaala (KOY)

Styrelsen för fastighetsaktiebolaget Kiinteistöosakeyhtiö Uusi Lastensairaala (KOY) 

Juhani Pitkäkoski
styrelseordförande

Jukka Ala-Mello
VD, Security Trading

Pekka Lahdenne
HUS

Realia Management
fastighetsaktiebolagets disponent

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Vi byggde något fantastiskt värdefullt tillsammans - tack till alla våra supportrar!

Läs mer

Festseminarium

FN:s barnrättsvecka firas i år med temat barnets rätt till välmående. Veckan sammanfaller fint med Nya Barnsjukhusets 5-årsdag. Välkommen till festseminariet den 20 november 2023 kl. 14.30 till 17.00.

Läs mer

Donera

Utan privat finansiering hade bygget av det nya barnsjukhuset flyttat långt in i framtiden. Tack vare donationerna kommer forsknings- och utvecklingsarbetet för barn att fortsätta och Nya Barnsjukhuset kommer även i framtiden att vara världens bästa barnsjukhus för barn.

Läs mer