Stiftelsen Nya Barnsjukhusets stöd förnyas

Stödstiftelsens delegation och styrelsens sammansättning ändras den 20 april 2022. Anne Berner som varit styrelseordförande från det att stiftelsen grundades lämnar styrelsen då månaderna i enlighet med stiftelsen regler löper ut. Stiftelsens styrelse och delegation tackar den långvariga styrelseordföranden för arbetet hon gjort för stiftelsens och barnsjukhusets väl.

Riksdagsledamoten, den förra undervisnings- och kulturministern Sanni Grahn-Laasonen har utnämnts till styrelseordförande för stiftelsen Nya Barnsjukhusets stöd.

”Ett mer värdefullt uppdrag kan man inte föreställa sig. Nya barnsjukhuset är alla Finlands barns sjukhus. Det möjliggör vård för svårt sjuka barn från hela Finland. Barnsjukhuset som uppstod ur en omfattande gemensam folkrörelse fungerar nu men arbetet är inte slut. Vi fortsätter upprätthålla och utveckla världens bästa barnsjukhus vid sidan av HNS, och allokerar allt mer resurser för att finansiera och möjliggöra utvecklingen av pediatrisk forskning och vård”, säger Grahn-Laasonen.

Hon hoppas att stiftelsen ska hitta nya partner och samarbetsformer.

Till stiftelsens vision hör att utveckla världens bästa barnsjukhuskoncept. Detta innefattar främjande av pediatrisk forskning, undervisning och specialisering på båda inhemska språken.

”Det centrala för stödstiftelsens verksamhet är utveckla och möjliggöra forsknings- och vårdmetoder för barnsjukdomar, och det är fint att riksdagsledamot Sanni Grahn-Laasonen börjar som ordförande. Hon har kunnande och erfarenhet i utbildning och forskning”, konstaterar ordförande för valberedningen Anne Berner.

Styrelsens övriga medlemmar är Johan Aalto, Marja-Leena Rinkineva, Pekka Vauramo, Rauha Tulkki-Wilke, Jussi Mertsola och Antti Larsio.

Fru Jenni Haukio fortsätter som delegationens ordförande och de övriga medlemmarna är Siri Kolu, Helena Ranta, Eero Huovinen, Kari Raivio, Tuula Colliander, Kalle Hoppu, Tarja Lähdemäki, Meeri Haataja och Lilli Paasikivi-Ilves.

Till stödstiftelsens valberedning hör Sanni Grahn-Laasonen, fru Jenni Haukio, Kari Raivio och Johan Aalto.

Anne Knaster är stödstiftelsens ombud och projektledare.

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer