Donation: ett unikt finskt viloplats för föräldrar att njuta av

Stiftelsen fick efter valborg en fin donation till föräldrarnas vistelserum intill operationsavdelningen och intensiven.

Det är en finländsk Igloo; en plats för att lugna ner sig, arbeta eller ta en tupplur. Donationen gjordes av Westpro4U ry:s Emilia Bottas och Alexandra Procopé. GoSleeps verkställande direktör Jussi Piispanen och Ilonion Cares VD Ilkka Korhonen deltog med donationer i talkot.

Mottagning å sjukhusets och stiftelsens vägnar av ML, docent Pekka Lahdenne och Anne Knaster

Westpro4U stöder barns och ungdomars positiva uppväxt på många olika sätt och vill även stöda familjerna då deras situationer på grund av barnets allvarliga sjukdom är stressande och fylld av oro. GoSleeps sovkapslar är populära runt om i världen och den inhemska fina innovationen finns inte bara på flygplatser ute i världen utan även på Helsingfors-Vanda. Ilonion Care är återförsäljare av och utbildare inom sjukhusutrustning med årtionden av erfarenhet.

Innan sommaren kommer sjukhuset att få en till Igloo som kommer att placeras i personalens utrymmen. Viloställen behövs till exempel efter långa och krävande operationer.

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer