Smärtkliniken är här för att stanna

En ny klinik fungerar nu permanent i Nya barnsjukhuset, som är specialiserad på smärtbehandling och forskning för barn och ungdomar. Smärtcentret, som startade som ett projekt 2020, anpassade sig snabbt till Nya barnsjukhusets övriga verksamhet, nådde uppsatta mål för verksamheten och fick beröm från både patienter och personal. Kliniken blev därmed en del av HUS normala verksamhet i juni och det multiprofessionella teamet växte till 12 anställda.

”Tillsammans och på ett mycket unikt sätt har vi uppnått något efterlängtat nytt och permanent fördelaktigt för pediatriska patienter i Finland. Det var inte lätt, men det var mycket tillfredsställande”,  beskriverutvecklingsarbetet Smärtcentrets multiprofessionella team.

Projektet, som startade 2020 på initiativ av stödstiftelsen, har även finansierats av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, OLVI-stiftelsen, Lastenklinikan kummit samt spelföretagen Seriously och Small Giant med totalt 2,7 miljoner euro. Stort tack å stiftelsens och Smärtcenter teamets vägnar till initiativtagare, författare och anhängare till projektet!

Läs mera om etableringen av smärtkliniken.

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Vi byggde något fantastiskt värdefullt tillsammans - tack till alla våra supportrar!

Läs mer

Festseminarium

FN:s barnrättsvecka firas i år med temat barnets rätt till välmående. Veckan sammanfaller fint med Nya Barnsjukhusets 5-årsdag. Välkommen till festseminariet den 20 november 2023 kl. 14.30 till 17.00.

Läs mer

Donera

Utan privat finansiering hade bygget av det nya barnsjukhuset flyttat långt in i framtiden. Tack vare donationerna kommer forsknings- och utvecklingsarbetet för barn att fortsätta och Nya Barnsjukhuset kommer även i framtiden att vara världens bästa barnsjukhus för barn.

Läs mer