Vård av smärta hos barn och ungdomar

Vård av smärta hos barn och ungdomar – utbildning och forskning samt utveckling och reform av vårdmetoder kring smärta har nått en ny nivå i Finland.

I det Nya Barnsjukhuset ska Stiftelsen Nya Barnsjukhusets stöd och dess stiftande medlemmar med en brofinansiering på 2,7 mn euro stödja inrättandet av och verksamheten vid ett nationellt kompetenscentrum för vård av och forskning i smärta hos barn och ungdomar. Smärtcentrumet betjänar hela landet och erbjuder såväl kliniska som konsultations- och utbildningstjänster för behoven hos skolhälsovården och universitetssjukhusen.

Vi vill tacka alla våra donatorer samt Smärtcentrumets stiftande partner Stiftelsen Brita Maria Renlund´s minne, SeriouslySmall GiantOlvi-Säätiö samt Barnklinikernas faddrar för ert deltagande. Tillsammans gör vi hälsovården för barn ett kliv i taget bättre.

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer