Styrelsen och delegationen för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd

Besluten för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd fattas av styrelsen som väljs vid årsstämman.

Styrelsen har sex och stiftelsens rådgivande delegation nio ledamöter. Ledamöterna i både styrelsen och delegationen representerar mångsidigt olika branscher.

I stiftelsens administration ingår även en valberedning med två representanter från både styrelsen och delegationen. Stadgeenliga möten hålls två gånger om året, på hösten och på våren. Det högsta beslutande organet är stiftelsens stadgeenliga årsstämma, där man årligen kontrollerar stiftelsens ekonomiska situation och årsberättelse samt huruvida målen som satts upp för verksamheten har nåtts. Styrelsen ansvarar för den långsiktiga strategin och fattar viktiga ekonomiska beslut samt väljer ut nya medlemmar och utser ett ombud. Stödstiftelsens operativa projektdirektör/ombud leder verksamheten och övervakar med styrelsens stöd att strategin genomförs.

Styrelsen för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd

Jukka Kurttila
styrelseordförande
Direktör, Finlayson

Heikki Lukkarinen
Överläkare, docent, ÅUCS

Johan Aalto
Senior Partner, Hannes Snellman Oy

Pekka Vauramo
vice styrelseordförande
Verkställande direktör, Metso Abp

Rauha Tulkki-Wilke
Konsult

Antti Larsio
Direktör

Delegationen för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd 

Eero Huovinen
biskop emeritus, Helsingfors universitet

Siri Kolu
författare, teaterpedagog

Jussi Mertsola
professor emeritus

Helena Ranta
rättsodontolog, Helsingfors universitet

Lilli Paasikivi
konstnärlig ledare, Finlands Nationalopera

Tarja Lähdemäki
affärsverksamhet och marknadsföring, Coach

Tuula Colliander
projektledare

Kalle Hoppu
professor, överläkare, HUS

Kari Raivio
barnläkare, kansler emeritus, Helsingfors universitet

Eero Huovinen
biskop emeritus, Helsingfors universitet

 

Stiftelsens operativa ledning

Jouni Lounasmaa
stiftelsens ombudsman, MBA, DI

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Vi byggde något fantastiskt värdefullt tillsammans - tack till alla våra supportrar!

Läs mer

Festseminarium

FN:s barnrättsvecka firas i år med temat barnets rätt till välmående. Veckan sammanfaller fint med Nya Barnsjukhusets 5-årsdag. Välkommen till festseminariet den 20 november 2023 kl. 14.30 till 17.00.

Läs mer

Donera

Utan privat finansiering hade bygget av det nya barnsjukhuset flyttat långt in i framtiden. Tack vare donationerna kommer forsknings- och utvecklingsarbetet för barn att fortsätta och Nya Barnsjukhuset kommer även i framtiden att vara världens bästa barnsjukhus för barn.

Läs mer