Styrelsen och delegationen för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd

Besluten för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd fattas av styrelsen som väljs vid årsstämman.

Styrelsen har åtta och stiftelsens rådgivande delegation tio ledamöter. Ledamöterna i både styrelsen och delegationen representerar mångsidigt olika branscher.

I stiftelsens administration ingår även en valberedning med två representanter från både styrelsen och delegationen. Stadgeenliga möten hålls två gånger om året, på hösten och på våren. Det högsta beslutande organet är stiftelsens stadgeenliga årsstämma, där man årligen kontrollerar stiftelsens ekonomiska situation och årsberättelse samt huruvida målen som satts upp för verksamheten har nåtts. Styrelsen ansvarar för den långsiktiga strategin och fattar viktiga ekonomiska beslut samt väljer ut nya medlemmar och utser ett ombud. Stödstiftelsens operativa projektdirektör/ombud leder verksamheten och övervakar med styrelsens stöd att strategin genomförs.

Styrelsen för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd 2022

Sanni Grahn-Laasonen
styrelseordförande
Riksdagsledamot

Jussi Mertsola
Överläkare (pensionerad), professor, ÅUCS

Johan Aalto
Senior Partner, Hannes Snellman Oy

Pekka Vauramo
vice styrelseordförande
Verkställande direktör, Metso Abp

Marja-Leena Rinkineva
Näringslivsdirektör, Helsingfors stad

Rauha Tulkki-Wilke
Konsult

Antti Larsio
Direktör

Delegationen för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd 2022

Jenni Haukio
ordförande, programdirektör

Siri Kolu
författare, teaterpedagog

Helena Ranta
rättsodontolog, Helsingfors universitet

Lilli Paasikivi
konstnärlig ledare, Finlands Nationalopera

Tarja Lähdemäki
affärsverksamhet och marknadsföring, Coach

Tuula Colliander
projektledare

Kalle Hoppu
professor, överläkare, HUS

Kari Raivio
barnläkare, kansler emeritus, Helsingfors universitet

Eero Huovinen
biskop emeritus, Helsingfors universitet

Meeri Haataja
verkställande direktör, Saidot.ai

Stiftelsens operativa ledning

Anne Knaster
stiftelsens ombud och projektledare, MBA, ss

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer